V/v yêu cầu báo giá thiết bị (Số: 700/YCBG-YHCT)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua máy thổi khí trạm xử lý nước thải của Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp với nội dung cụ thể như sau:

  1. Văn bản yêu cầu báo giá
  2. Bảng mô tả cấu hình.