V/v yêu cầu báo giá thiết bị y tế

Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế cho Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

Tải văn bản đầy đủ tại đây:

  1. Văn bản thông báo
  2. Mô tả cấu hình