On

V/v yêu cầu báo giá sửa chữa thiết bị của BV. YHCT Đồng Tháp

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa máy kéo cột sống và máy sóng xung kích trị liệu với nội dung cụ thể như sau:

Tải văn bản tại đây: