On

Thư mời 938/TMCG-YHCT V/v mời chào giá dung dịch javen

Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện cung cấp dung dịch javen theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp với nội dung cụ thể như sau:

          1. Tên dự toán: Mua dung dịch javen cho Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp.

          2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm

          3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

          4. Loại hợp đồng: Trọn gói

          5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, số 78, đường 30/4, phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

          6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 90 ngày (kể từ ngày 11/10/2023)

          7. Yêu cầu về giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

          8. Thời gian tiếp nhận báo giá: Trước 17 giờ 00 phút ngày 20/10/2023.

          9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá về địa chỉ: Phòng Vật tư-Thiết bị Y tế, Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, số 78, đường 30/4, phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Điện thoại: 02773.899152; 0789615284- CN.Nguyễn Nhật Tiến).

          10. Yêu cầu khác:

          Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

          +Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

          +Tài liệu kỹ thuật của hàng hoá và các tài liệu có liên quan (nếu có).           Trân trọng ./. 

Tải văn bản tại đây

Comments (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *