On

Thông báo 932/TB-YHCT Về việc mời báo giá vị thuốc cổ truyền

THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá vị thuốc cổ truyền

Kính gửi: Các Công ty sản xuất, kinh doanh Vị thuốc cổ truyền

Căn cứ Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư 06/2023/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Nay Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp, mời các Công ty kinh doanh, sản xuất Vị thuốc cổ truyền trên toàn Quốc, xin vui lòng báo giá các vị thuốc cổ truyền (theo phụ lục đính kèm) thuộc kế hoạch mua vị thuốc cổ truyền sử dụng cho Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp năm 2024, với nội dung cụ thể như sau:

1. Bảng giấy gửi qua địa chỉ: Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp, số 78 đường 30 tháng 4, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại: 0985 516 662.

2. File mềm excel gửi qua địa chỉ email: tothaubvyhct87013@gmail.com

3. Thời gian gửi báo giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/10/2023.

Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp kính mời Quý Công ty quan tâm và vui lòng gửi báo giá trong thời gian nêu trên. Thông báo này thay cho thông báo số 916/TB-YHCT ngày 05 tháng 10 năm 2023.

Xin trân trọng kính chào.

Tải văn bản tại đây