V/v mời chào giá dịch vụ kiểm định, kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị, dụng cụ y tế

Kính gửi: Quý nhà cung cấp dịch vụ

Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện cung cấp gói thầu: Kiểm định, kiểm tra, hiệu chuẩn, thiết bị, dụng cụ y tế của Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp năm 2023 theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp với nội dung cụ thể như sau:

Tải văn bản tại đây