Lịch sử hình thành

Tiền thân của Bệnh viện YHCT là Bệnh Viện Đông Y Đồng Tháp được thành lập năm 1977 theo quyết định số: 783/ QĐ-77 ngày 12/9/1977 của UBND tỉnh với quy mô 50g, 45 CBVC, trong đó có 02 Bác sĩ (giai đoạn đầu chỉ có 12 giường nội trú và 08 CBVC); lấy nhà bảo sanh củ ở khóm 1 thị trấn cao lãnh làm BV.