V/v yêu cầu báo giá sửa chữa thiết bị của BV. YHCT Đồng Tháp

Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa máy laser bán dẫn châm cứu và máy laser nội mạch với nội dung cụ thể như sau:

V/v yêu cầu báo giá kiểm định, kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị, dụng y tế năm 2023 của BV. YHCT Đồng Tháp

Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Kiểm định, kiểm tra, hiệu chuẩn trang thiết bị, dụng cụ y tế của Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp năm 2023 với nội dung cụ thể như sau: