Lễ trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2023, nhằm kịp thời phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng, được sự thống nhất chỉ đạo của BTV Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh, BCH Đoàn cơ sở Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đồng Tháp